Tālrunis: +371 22080562

Kas ir mājas lapu SEO audits

SEO ir procesu kopums, kas ir virzīts uz to, lai, veicot meklēšanu pēc noteiktiem atslēgvārdiem (piemēram, "auto noma", "mājas lapu izstrāde" utt.) lielākajos interneta meklētājos, piemēram, Google, optimizētā mājaslapa parādītos augstākajās pozīcijās pirmajā rezultātu lapā.


SEO Plāns A:

Šis SEO plāns ietver sevī 20 minūšu mutisku konsultāciju ar klientu par vienas mājas lapas īsu raksturojumu no MŪSU, kā speciālistu viedokļa par uzreiz pamanāmām kļūdām (ja tādas ir). Tāpat arī iesakam risinājumu, ko vajadzētu darīt lai šīs kļūdas ātri un efektīvi novērstu.

Pieteikties


SEO Plāns B:

Šis SEO plāns sevī ietver padziļinātu klienta mājas lapas izpēti. Beidzot SEO auditu, klientam tiek pa e-pastu nosūtīts audita rezultāts +/- uz 10 lpp., par viņa mājas lapā konstatētajiem trūkumiem / nepilnībām. Šī audita rezultātā tiek sniegtas rakstiskas rekomendācijas (ar piemēriem no klienta mājas lapas) un secinājumi - eksperta slēdziens.

Pieteikties


SEO Plāns C:

Šis SEO plāns sevī ietver pilnu klienta mājas lapas izpēti, kas nozīmē ka tiek analizētas un izpētītas visas klienta mājas lapas sadaļas. Rezultātā klientam tiek pa e-pastu nosūtīts audita rezultāts +/- uz 25 lpp., par viņa mājas lapā konstatētajiem trūkumiem / nepilnībām. Šī audita rezultātā tiek sniegtas rakstiskas rekomendācijas (ar piemēriem no klienta mājas lapas) un secinājumi - eksperta slēdziens. Pēc tam, kad klients ir iepazinies ar SEO rezultātiem notiek tikšanās, kuras laikā klientam tiek izklāstītas visas problēmas, to risinājumi un ieteikumi, kas būtu jādara, lai klienta mājas lapa būtu labākās pozīcijās meklētājos. Pēc nepieciešamības var pieaicināt arī izstrādātājus (klienta mājas lapas izstrādātājus, kas veiks mūsu rekomendētos uzlabojumus).

Pieteikties


SEO - WEB LAPU OPTIMIZĒŠANA

ABC idea piedāvā pilnu SEM un SEO (search engine marketing un search engine optimization) pakalpojumu kompleksu Jūsu mājaslapas popularizēšanai internetā. Pēc SEO risinājuma ieviešanas Jūsu mājaslapas apmeklētība un reitings ievērojami palielināsies, Jūsu lapu atradīs arvien vairāk potenciālo klientu, mājaslapa kļūs atpazīstamāka tās mērķauditorijai, kas tiešā veidā atsauksies uz Jūsu pārdošanas apjomiem.


Kam nepieciešams SEO?

Google ir populārākais informācijas iegūšanas avots visā pasaulē un visapmeklētākais interneta resurss Latvijā. Google izmanto, lai meklētu informāciju par produktiem, pakalpojumiem un uzņēmumiem. Vai Jūsu potenciālie klienti atrod jūsu uzņēmumu Google meklētājā? SEO ir nepieciešams visām mājaslapām, portāliem, vortāliem un citiem interneta resursiem, lai tajos izvietoto informāciju varētu atrast.


SEO efektivitāte no izmaksu viedokļa

SEO pakalpojumam ir augstāks ROI (return on investment) nekā citiem mārketinga risinājumiem. Šī pakalpojuma izmaksas var salīdzināt ar vadošo portālu vienas nedēļas vidēja izmēra reklāmkaroga izvietošanas izmaksām, taču atšķirībā no reklāmas SEO nodrošina ilgtermiņa rezultātu. Veiksmīgi realizētas SEO stratēģijas gadījumā, rezultāts var saglabāties pat vairākus gadus, investējot tikai pozīcijas uzturēšanā.


Kā veicam SEO?

Sniedzam bezmaksas konsultāciju par SEO iespējām tieši Jūsu darbības sfērā. Balstoties uz iegūto informāciju, veicam izpēti un iepazīstinām Jūs ar rezultātiem, analizējam procesus, kuri ir jāveic, lai uzlabotu Jūsu mājaslapas pozīciju interneta meklētājos uz jūsu izvēlētajiem atslēgas vārdiem.

Piedāvātie SEO pakalpojumi:

  • mājaslapas optimizācija
  • apmeklētības monitorings
  • atslēgvārdu izpēte un analīze
  • mājaslapas tehniskais audits
  • konsultācijas par interneta mārketingu
  • Google piedāvāto maksas mārketinga līdzekļu (Adwords) ieviešana
  • mājaslapu popularizēšana, hipersaites (links) un reklāmkarogi (banners)
  • jaunu mājaslapu strukturizēšana un tekstu sastādīšana saskaņā ar SEO principiem
Pieeja hostinga panelim

Pieeja e-pastam

Atrašanās vieta

Raunas iela 16b
Rīga, Latvija

Kontaktinformācija

E-pasts: info@abcidea.lv
Tālrunis: +371 22080562, +371 22080563